Logon ja verkkosivuston suunnittelu – Femenina.fi

Lähtötilanne

Aloittava yrittäjä Jenni Häkkä pyysi sähköpostitse tarjousta verkkosivujen ja logon toteutuksesta. Tällöin vielä firman toiminimi oli avoin, mutta laskimme tarjouksen tarvittavan web-sivumäärän mukaisesti. Muuten verkkosivuston toiminnot tulisivat olla palveluyrittäjän perustarpeet täyttäviä. Yhteydenottolomake, ajankohtaista-blogi sekä selkeä, mutta näyttävä ulkoasu. Logosuunnittelu yritykselle toteutettaisiin puhtaalta pöydältä; ideoimme ja toteutamme logon valmiiksi yrityksen käyttöön.

Kun yrityksen nimeksi varmistui ”Naisten fysioterapia ja liikuntastudio Femenina” varasimme domainin femenina.fi ja verkkosivutilan Sitrusmedian palvelimelta.

Logon toteutus

Logon suunnittelu alkaa aina asiakkaan ja suunnittelijan yhteisellä tapaamisella. Tässä tapauksessa pyysimme sähköpostitse muutamia verkkosivuesimerkkejä, joista asiakas pitää. Pohjatiedoiksi saimme myös käytettävät värisävyt, joita hyödynnetään myös Femeninan materiaalien ulkoasussa.  Lisäksi asiakas toimitti muutaman graafisen viitekuvan, josta löytyi kirjasintyyli logolle.

Suunnittelimme asiakkaalle 2 erimallista logoaihiota, joista toista lähdettiin työstämään valmiiksi.  Kahden erilaisen aihion lisäksi annoimme kirjasinvaihtoehtoja. Asiakkaan tyyliseksi valikoitui logo, jossa toiminimen taustalla on naisfiguuri. Näin se on helppo yhdistää Femeninan palveluihin, jotka ovat pääosin naisille suunnattuja. Yhden värin käyttö tekstin alla on varma valinta, varsinkin silloin, kun tekstiä logossa on enemmän.

Logosta toimitettiin paino- sekä verkkoon / someen sopivat versiot. Näin se saatiin heti laajaan käyttöön Femeninan toiminnassa ja markkinoinnissa.

Verkkosivun toteutus

Jo tarjouspyyntövaiheessa asiakkaan olisi hyvä tietää suurin piirtein, minkälaisen verkkosivuston tarvitsee. Mm. seuraavia kysymyksiä voi pohtia jo etukäteen:

  • mitä yrityksesi on ja mitkä ovat sen tavoitteet,
  • mitä yrityksesi tarjoaa,
  • millaisia ovat kohdeasiakkaasi,
  • haluatko myydä verkossa jotain,
  • millainen on budjettisi?

Verkkosivuston hintaan vaikuttavat sisällön määrä, verkkosivuston ulkonäkö ja verkkosivuston toiminnot.

Aloituspuheluissa kävimme alustavasti läpi, mitä sivustolle laitetaan. Helpoin tapa on miettiä ylävalikon otsakkeita, joista sivusto koostuu eli sivukartta. Karkeasti otsikoiden määrä olisi hyvä olla 3-8 kieppeillä, jolloin rakenne on helppo hahmottaa. Asiakas toimitti tekstimateriaalin Word-tiedostona, jossa oli oikein hyvin jäsennelty valikko-otsakkeiden mukaisesti sivustolle taitettavat tekstit. Riittävät tekstikuvaukset yrityksen toiminnoista ja palveluista helpottavat hakukoneoptimointia merkittävästi, koska hakukone arvostaa laadukkaasti tuotettua tekstiä.

Graafisen tyylin tekoa varten asiakkaalta on hyvä saada jotain suuntaviivoja. Tällä kertaa ne olivat väriesimerkit (logon pohjalta), jota sivuilla käytetään. Graafiset pinnat, käytettävät kirjasimet ja elementtien suunnittelu jäivät meidän vastuulle. Toteutimme mallisivun, josta käy ilmi sivuston tyyli ja graafinen ilme. Mallisivu on yleensä joku alasivu, jossa on tietty asia taitettuna niin, että se toimii millä tahansa laitteella selattuna.

Mallisivuun tehdään asiakkaan palautteen perusteella muutoksia, jolloin sivupohja on valmis. Näin muu teksti ja kuvamateriaali on valmis taitettavaksi kokonaiseksi sivustoksi. Sivuston sivupohja toteutettiin niin, että yrittäjällä itsellään olisi helppo omaksua sivuston sisällön päivittäminen. Teema mahdollistaa sen, että kaikki sisältö on aina yhden otsakkeen takana editoitavissa ylävalikkoa ja tummaa alaosaa lukuunottamatta.

Ennen sivuston julkaisua asiakas kävi sivusisällön vielä läpi. Lopputuloksena on Femeninan näköiset sivut, jolloin sitä on helppo ja mukava markkinoida ulospäin. Ohessa kuva verkkosivutaitosta (tästä voit vilkaista, miltä taitto näyttää puhelimessa). Toki voit vierailla myös itse sivustolla.

Sosiaalinen media

Kaikissa sosiaalisen median palveluissa on omat optimaaliset kuvakokonsa niin logolle kuin mahdollisille kansi- ja taustakuville. Otimme nämä huomioon, kun loimme verkkosivuprojektin yhteydessä asiakkaalle sosiaalisen median kanavista Facebook- ja Instagram sivut, jotka parhaiten palvelevat yrityksen kohderyhmää.

Meiltä saa myös erikseen tilattua sosiaalisen median markkinointia ja muuta digitaalista markkinointia, kuten esimerkiksi Google hakusanamainontaa.

Femenina Facebookissa

Femenina Instagramissa

Yhteenveto

Miten toteutettu logo ja verkkosivusto palvelee asiakkaamme päivittäistä tekemistä? Sen aika näyttää. Hyvällä yhteistyöllä lopputulos tässä toteutuksessa on paras mahdollinen. Eväät menestymiseen ovat olemassa ja tuemme asiakasta myös sivuston kanssa jatkossa. Olemme aina puhelimella tavoitettavissa ja sähköpostiin vastaamme lyhyellä viiveellä. Toteutamme kaiken tämän ohella myös muuta markkinointimateriaalia asiakkaan käyttöön, koska aloittavalla yrityksellä on oltava esillä mahdollisimman paljon. Ohessa pari muuta tähän projektiin toteuttamaamme painotyötä samaan graafiseen tyyliin mukailtuna.

Asiakkaan palaute

Aloittavalle yrittäjälle on tärkeää pystyä luottamaan nettisivujen tekijän ammattitaitoon ja kykyyn toteuttaa yrityksen mukaiset sivut. Vielä tärkeämpää on se, että prosessi etenee toivotulla tavalla ja toivotuissa aikataulussa. Syy miksi valitsin useiden tarjouspyyntöjen perusteella Sitrusmedian, oli se luottamus mikä syntyi heti ensimmäisen puhelun aikana. Aito kiinnostus siitä, miten lähdetään juuri MINUN yritykseni imagoa ja tunnelmaa tuomaan esiin nettisivujen kautta. Sain matkan varrella myös kullan arvoisia vinkkejä aloittavalle yrittäjälle! Alussa mietin kykeneekö mies luomaan naisille suunnatut pehmeät ja naiselliset nettisivut? Nettisivujen avauduttua moni kyselikin, oliko tekijä nainen?😅

Prosessin edetessä olimme usein yhteyksissä puhelimitse sekä sähköpostitse, ja pikaisesti korjasimme puolin ja toisin sivun tekstejä sekä asetteluita. Sivut on rakennettu niin, että sinne on tulevaisuudessa helppo lisätä ajankohtaisia asioita ja palveluita. Nyt kun yrityksen logo, värimaailma ja mainospohja on valmiina, on helppoa ottaa puhelin käteen ja tilata tarvittavia mainoksia ja käyntikortteja nopeallakin aikataululla. Tärkeää yrittäjälle on luottamus siihen, että homma toimii.

Jenni Häkkä 💕