Rakennusliikkeen brändin uudistaminen ja myynnin kasvattaminen

Lähtötilanne

Remontti Hujanen Oy on toiminut vuodesta 2020 Jyväskylän alueella tarjoten huoneisto-, märkätila- ja keittiöremontteja. Yrityksen perustaja on toiminut alalla yli 15 vuoden ajan. Tapasimme yrittäjän vuoden 2020 lopussa toimistollamme, jolloin suunniteltiin brändin uudistamista ja markkinointitoimia myynnin kasvattamiseksi. Henkilöstöä asiakkaan yrityksellä oli tällöin vaihtelevasti 1–2 henkilöä.

Brändin uudistaminen

Remontti Hujasella oli perusasiat kunnossa. Logo, verkkosivut sekä somekanavat olivat jo käytössä. Totesimme yhteen ääneen, että uusiutumista silti tarvitaan, jotta yrityksellä on edellytykset kasvaa vahvaksi toimijaksi Jyväskylän alueella. Uuden ilmeen lisäksi asiakasviestintää parannetaan ja laaditaan teesit toiminnalle, joita painotetaan markkinoinnissa.

Logo ja slogan

Logon uudistamisessa oli tärkeää, että logo viestii, mitä yritys tarjoaa. Aiemmin käytössä ollut vihreä haluttiin säilyttää. Vasara oli edellisessäkin logossa ja uudistettuun logoon se muotoiltiin vain uudelleen. Remontti Huju -logonimi muotoiltiin muotoon HUJU Remontit. Yrityksen slogan mietittiin niin, että se kuvaa parhaiten yrityksen toimintatapaa. ”Kerralla kuntoon” viestii yrityksestä reipashenkisyyttä, ammattitaitoista tekemistä ja jokaiseen remonttihommaan paneutumista. ”Tilaa remontti meiltä, hoidamme työn sovitussa ajassa”. Logosta toteutettiin myös animoitu versio sosiaalista mediaa ja referenssivideoita varten.

Logosuunnittelu

Verkkosivujen uudistus

Verkkosivuston uudistamisessa oli tärkeää sivuilmeen ohella painottaa sisältöä. Sivustolle valittiin huomiota herättävät värit, jolloin ne erottuvat paremmin. Etusivulla vakuutetaan remonttifirmaa hakeva kolmella teesillä: laatu, asiakasystävällisyys ja läpinäkyvyys. Laadun tuoksi aloimme tuottamaan referenssimateriaalia ja pyytämään asiakaspalautteita. Yhteyden ottaminen tehtiin mahdollisimman helpoksi ja tarjouksen pyytäminen lomakkeen kautta tulisi onnistua vaivatta. Läpinäkyvyyden lisäämiseksi luotiin ”usein kysytyt kysymykset” -osio, jossa yritys vastaa yleisimpiin asiakkaalta tuleviin kysymyksiin. Sisällöntuotantoon siis panostetaan vahvasti. Referenssikohteiden lisäksi pyritään tekemään teema-artikkeleita, joiden kautta hakukonenäkyvyys kasvaa.

HUJU Remontit verkkosivutaitto

Kasvupanostukset

Mistä lisää asiakkaita, jotta myynti kasvaa? Tärkeä kysymys, johon vastaukset saatiin yrityksen kohderyhmiä haarukoimalla. Vuonna 2020 95 % yrityksen asiakkaista oli yksityishenkilöitä. Tämän kohderyhmän rinnalle haimme uusia kohderyhmiä, joille mainostaa HUJU Remontit -palveluita. Loimme mainoskampanjan tarkasti rajatulle kohderyhmälle, joilla on kosketuspintaa asumisen ja kiinteistöjen ylläpidon kanssa. Mainoskampanjaan toteutimme uutiskirjepohjan ja tuotimme esitemateraalin. Esitteen lähetimme postitse kohderyhmälle. Kampanja on tarkoitus uusia syksyn kuluessa.

Kasvupanostusten tulokset 18 kk myöhemmin

Koronarajoitukset haittasivat jonkun verran liiketoimintaa vuonna 2021, mutta kasvupanostukset ovat selkeästi tuottaneet tulosta. Vuoden 2021 liikevaihto on jo ylitetty 2022 elokuussa. Henkilöstöä on palkattu lisää ja tällä hetkellä (elokuun loppu) työntekijöitä on neljä. Lisäksi käytetään 3–4 alihankkijaa erilaisissa remonteissa. Tulevaan talveen on mietitty tuotteistaa remonttitöitä pakettiin, jotta rima olisi entistä matalampi tilata HUJU Remontit paikalle.

Asiakkaan palaute

Markkinointiyhteistyö on toiminut erittäin hyvin Sitrusmedian kanssa. Ennen verkkosivuston uusimista tehtiin kattava markkinointisuunnitelma, miten ja mistä uusia asiakkaita saadaan lisää. Verkkosivujen uusimisen jälkeen jatkettiin materiaalin tuottamista, jotta toimintamme huomioarvo kasvaa ja luotettavuus paranee entisestään. Tasaisin väliajoin käymme läpi, miten meillä on mennyt. Vuoden 2022 osalta olemme reippaassa kasvussa edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto ylitti jo elokuussa edellisvuoden liikevaihdon. Suurin yksittäinen tekijä on verkkosivujen toimivuus ja näkyvyys. Asiakkaamme ovat sanoneet, että verkkosivut vakuuttivat tilaamaan remontin meiltä. Voin täysin suositella Sitrusmediaa markkinointikumppaniksi.

Petteri Hujanen, Remontti Hujanen Oy

Referenssit

Tässä muutama projekti, johon olemme sisältöä tuottaneet. Referenssit-sivulta löydät lisää projektejamme.

co2metsä referenssikuva
Kotisivut

Vaihtolavacom Oy

Timantti Ykköset Oy referenssi
Kotisivut

Timantti Ykköset Oy

Kotisivut

Palama Oy

Yhteenveto

Pienen remonttiyrityksen myynnin kasvattaminen on pitkäjänteistä työtä ja vaatii asioiden toistamista useaan otteeseen. Kertaluonteiset kampanjat harvoin tuottavat jättipottia. Keskiössä kasvun kannalta on yrityksen osaaminen, osaamisen esille tuominen ja läpinäkyvyys kaikessa toiminnassa. Verkkosivuston helppokäyttöisyys on luotu siksi, että asiakkaalla on matala rima ottaa yhteyttä ja tilata remonttityö. Tulevaisuudessa koetamme helpottaa remonttityön ostamista esimerkiksi pakettitarjouksilla.

Kiitämme HUJU Remontteja luottamuksesta ja jatkamme markkinointityötä reippain ottein!

MITEN VOIMME AUTTAA SINUN YRITYSTÄSI?

Kirjoita tai soita. Kuulisimme mielellämme asiasi.