Tuo yrityksesi osaaminen esiin – asiakastarina videolla

Referenssi osaamisestasi

Markkinointivideo voi olla esimerkiksi videoreferenssi asiakascasesta eli asiakastarina tai rekryvideo, jolla haetaan uusia työntekijöitä yritykseen.

Yrityksen menestyksekäs toiminta perustuu hyvin mietittyihin palveluihin tai tuotteisiin sekä niiden esilletuontiin. Markkinointisuunnitelmassa tulisi olla selkeä ajatus siitä, miten yrityksen vahvuudet tuodaan esille. Siihen on useita tapoja, mutta yksi tehokkaimmista on asiakkaan antama hyvä palaute tuotteesta tai palvelusta. Tämä pätee niin yrityskentällä kuin kuluttajakaupassa.

Asiakkaan suositus videolla

Asiakaspalaute on hyvä tuoda esille yrityksen markkinointikanaviin jollain tapaa. Teksti verkkosivulla asiakkaan nimen kera toimii. Mutta vielä tehokkaampi ja luotettavampi tapa on tehdä (asiakascase)video eli asiakastarina, jossa tyytyväinen asiakkaasi kertoo omin sanoin, miksi suosittelee yritystäsi. Kun saat referenssivideon valmiiksi ja lisäät sen verkkosivuillesi, sinun on huomattavasti helpompi vakuuttaa vierailijat osaamisestasi. Video on formaatti, joka vaikuttaa katsojaan monella eri tasolla. Myös Google arvottaa videot tekstisisältöä korkeammalle. Kun haet jollain hakusanalla Googlesta, videot etenkin YouTubesta ovat listan ylimpänä.

Miten ja millainen asiakasvideo kannattaa tehdä?

Yksinkertaisimmillaan video voi olla puhelimella kuvattu kommentti asiakkaalta. Silloin tulee käydä ilmi, ketä haastatellaan ja mitä asiakas kommentoi. Eli lisää videoon ainakin yrityksesi logo alkuun tai loppuun sekä haastateltavan nimi ja asema. Lisää luotettavuutta ja syvyyttä asiakaspalautteeseen saat, kun videolle haastatellaan asiakasta hyvän kysymysrungon avulla. Tämän lisäksi esitellään, mitä asiakas on sinulta tilannut. Miksi asiakas on tilannut, miten tarjoamasi tuote tai palvelu on hyödyttänyt asiakasta ja miten yhteistyö on sujunut. Asiakkaalle on hyvä laittaa kysymykset etukäteen ennen varsinaista kuvauspäivää, jolloin haastateltava saa miettiä vastauksia perusteellisemmin. Luotettavan haastattelun tunnusmerkkejä ovat rehellinen ja vapautunut asiakkaan puhe, autenttisuus (älä editoi kaikkia taukoja puheessa pois) sekä luonnollinen kuvauspaikka (asiakasmiljöö tai muu luonteva paikka). Lisäksi puheesta on hyvä saada selvää, joten meluisat kuvausympäristöt on huono lähtökohta videohaastattelulle. Tiivis ja napakka videosisältö on selkeä ja kohtuullisen lyhyt, 1-2 minuutin mittainen.

Asiakkaan haastattelu­referenssi, Walkia Group

Toteutimme Walkia Group Oy:lle asiakascase -materiaalin, joka sisälsi asiakashaastattelun sekä Walkian tuotteen kuvaamisen asiakasympäristössä. Videohaastattelun kysymykset Walkia mietti itse ja Sitrusmedia Oy toteutti kuvaamisen ja videon koostamisen sekä valokuvat asiakaskohteesta. Alla näkyvässä videossa alkuintro on Walkia Groupin tekemä tunnus.

Kuvauksiin käytettiin perinteisen kuvaustavan lisäksi dronea myös sisätiloissa. Näin saimme valaistusratkaisut paremmin esille.

Yhteenveto

Asiakasreferenssit ovat tänä päivänä yritykselle hyvä markkinointikeino mainostaa omaa osaamistaan. Kun sinun asiakkaasi kertoo videolla omalla nimellään, miten yhteistyö on sujunut ja mitä lisäarvoa olette tuottaneet hänelle, se vakuuttaa myös videon katsojan. Haastatteluvideo on huomattavan luotettava ja tehokas keino tuoda asiakaspalaute julki. Video osuu myös Googlen hakutuloksiin paremmin kuin pelkkä palauteteksti kotisivulla.

P.S. Lyhyellä videolla voi tehdä myös muuta markkinointia eli esimerkiksi rekrytoida uusia työntekijöitä yritykseesi (rekryvideo) tai luoda ytityksellesi parempaa mielikuvaa tekemällä videoesittelyn yrityksestäsi.

Tarvitsetko apua videon tekemiseen?

Haastatteluvideon hinnat alkaen 390 €+alv. Annamme mielellämme lisätietoa palvelustamme.