Ympäristö­ohjelman käsikirja ja opas sekä tiekartan visualisointi

Taustaa

“Äänekosken kaupunki pyytää tarjouksia ympäristöohjelman käsikirjan ja Kestävän elämän oppaan toteutuksesta sekä hiilineutraaliuden tiekartan visuaalisesta toteutuksesta.”

Voitimme kilpailutuksen em. sisällön suunnittelusta ja toteutuksesta Äänekosken kaupungille. Toteutettavat sisällöt liittyivät “Vihreä uusiutuva Äänekoski”-hankkeeseen, jonka tavoitteena on kannustaa Äänekosken asukkaita ottamaan ympäristö ja ilmasto huomioon omassa arjessaan. Yhteyshenkilönä projektissa toimi Sirpa Kortelainen.

Alkukartoitus

Äänekosken kaupunki antoi käyttöömme “Vihreä uusiutuva Äänekoski” -hankkeen materiaalit sekä Äänekosken ympäristö- ja ilmasto-ohjelman dokumentaation. Lisäksi saimme jonkin verran kuvamateriaalia käyttöömme oppaan ja käsikirjan kuvitusta varten. Muu aineiston kerääminen ja tekstien tuottaminen jäi tehtäväksemme. Toteutettavien sisältöjen graafiseen ilmeeseen saimme puolestaan tueksi Äänekosken kaupungin graafisen ohjeen.

Käsikirjan ja oppaan sisällöntuotanto

Tekstituotanto

Hahmottelimme oppaan ja käsikirjan sisältöä otsikkorungon kautta. Koostimme molempiin julkaisujen sisällöstä rungon, joka käytiin palaverissa lävitse Sirpan kanssa. Kun sisältö oli otsikkotasolla kattava, aloitimme kirjoitustyön.

Kirjoitustyön lähtökohtana pidimme asukkaiden kannustamiseen keskittyvää motivoivaa sisältöä ilmastokriisi- ja uhkakuvapuheen sijaan. Huomioimme erityisesti asukkaiden ympäristötekoihin vaikuttavat arjen rutiinit, totutut käytännöt sekä käytössä olevat resurssit. Pyrimmekin tuomaan tekstissä esiin jokaisen kaupunkilaisen elämään helposti soveltuvia ja vaivattomia kestävää elämää tukevia tekoja. Lisäksi halusimme korostaa ainutlaatuista äänekoskelaista yhteisöllisyyttä kestävän kaupunkilaisuuden voimavarana läpi kirjoitusprosessin.

Kestävän elämän opas oli näistä kahdesta laajempi sisällöltään, joten se pyrittiin saamaan tekstien osalta ensimmäisenä nähtäväksi työn tilaajalle. Kun asiakas oli antanut palautteen, veimme tekstin taittopöydälle. Projektin toisen osion eli ympäristöohjelman käsikirjan tekstit tuotettiin vasta tämän jälkeen, sillä pystyimme osittain hyödyntämään oppaan sisältöä myös käsikirjassa.

Sivuntaitto ja graafinen ilme

Taittotyössä tärkeintä on löytää hyvä ja selkeä taittoasu, joka tukee sisältöä. Äänekosken graafinen ohjeistus ja asiakkaalta annettu “paperikoko” nopeuttivat taittotyötä. Ennen tuotetun tekstisisällön taittoa teimme muutaman sivun mallitaiton asiakkaalle nähtäväksi. Näin asiakas pääsi vaikuttamaan sivuilmeeseen, ja vältimme mahdollisen isomman korjaustyön seuraavassa vaiheessa.

Varsinaisen tekstitaiton kanssa teimme kuvitusta siltä osin, mitä materiaalia oli saatavilla valmiina. Kuvitustarve oli suurimmalta osin tekstiä tukevaa, eikä varsinaisia informatiivisia kuvia tarvinnut tehdä muutamaa enempää. Kuvituskuvilla helpotettiin tekstisisällön omaksumista ja silmäilyä. Graafiselta ilmeeltään molemmat julkaisut luotiin tyylikkäiksi, helppolukuisiksi ja Äänekosken graafisen ilmeen mukaisiksi. Tässä vaiheessa molemmat julkaisut lähtivät vielä nähtäväksi asiakkaalle. Tekstit olivat lähellä lopullista muotoaan ja sivuilme miltei valmis. Osa kuvapaikoista oli vielä tyhjiä, koska ilmastotiekartan kuvitus ei ollut vielä valmis.

Asiakkaalta saadun palautteen perusteella viimeistelimme julkaisut valmiiksi. Kuvasimme tyhjiin kuvapaikkoihin kuvia tai hankimme sopivat kuvat kuvapankeista. Ilmastotiekartan valmistumisen myötä osa kuvista oli pienellä muokkauksella käyttökelpoisia oppaaseen ja käsikirjaan. Lopuksi teimme julkaisuista PDF-tiedostot painoa ja verkkojakelua varten.

Äänekosken ympäristö- ja ilmasto-ohjelman visualisointi tiekartaksi

Äänekosken kaupungin ympäristö- ja ilmasto-ohjelmasta tuli suunnitella visuaalinen tiekartta, jotta ohjelman tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi olisi helpompi sisäistää.

Hyvä taustatyö asiakokonaisuuden hahmottamiseksi ennen kuvituksen tekemistä oli tärkeää. Aineiston mukaisesti hahmottelimme jonkinlaisen rautalankaversion asiakokonaisuudesta, josta visualisointi tehdään, minkä jälkeen kävimme sen asiakkaan kanssa läpi. Kun sisältö ja tekstit olivat tiekarttaan valmiina, saattoi graafinen suunnittelu alkaa.

Ilmastotiekartan visuaalisen ulkonäön tuli henkiä vihreitä arvoja, ilmastopositiivisuutta ja raikkautta. Positiivinen ja raikas ulkoasu houkuttelee tutkimaan kartan sisältöä. Ja koska Äänekoski sijaitsee veden äärellä, tuli se näkyä tiekartan ilmeessä. Itse asiasisältöjen kuvittamista teimme sen verran kuin oli tarpeen. Pienet kuvituskuvat lisäsivät asioiden konkretiaa. Tiekartan alkuun lisäsimme faktat ja tavoitteen graafina ja lukuina.

Äänekosken kaupunki ilmastotiekartan visualisointi

Asiakkaan palaute

Sirpa Kortelainen, oppaista:
“Kiitos Henry, Anniina ja Miikka!
Minusta nämä kaikki kolme näyttävät ja kuulostavat nyt siltä, mitä toivoinkin!”

Tiekartasta:
“Minä tykkään tästä yleisilmeestä! Se on raikas ja kiinnostava -upea!”

“Kerrassaan on hieno tiekartta! Suuri kiitos!”

Lue Äänekosken sivuilta lisää asiasta.

Ota meihin yhteyttä, jos haluat laadukasta sisältöä!

Referenssit

Tässä muutama projekti, johon olemme sisältöä tuottaneet. Referenssit-sivulta löydät lisää projektejamme.

co2metsä referenssikuva
Kotisivut

Vaihtolavacom Oy

Timantti Ykköset Oy referenssi
Kotisivut

Timantti Ykköset Oy

Kotisivut

Palama Oy

Yhteenveto

Toteutimme Äänekosken kaupungille kestävän elämän oppaan, kaupungin työntekijöille käsikirjan sekä ilmastotiekartan visualisoinnin.

Kiitos puolestamme tästä hienosta projektista!

MITEN VOIMME AUTTAA SINUN YRITYSTÄSI?

Kirjoita tai soita. Kuulisimme mielellämme asiasi.